Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-02-08 19:02 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Ett arbete om Europa där du får lära dig om kontintenten, länder, städer, naturtillgångar. Du tränas också att jämföra och se likheter och lära dig begrepp och ord.
Grundskola 6 Geografi

Världsdelen Europa. Vi studerar hur den är formad, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om Europas länder, natur- och kulturlandskap, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden. Förutsättningarna för liv, på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer.

Innehåll

Förmågor

Du ska kunna hantera information, söka, samla, sortera
Du ska träna dig i att analysera, förklara orsaker, jämföra, se likheter och skillnader se samband
Du ska kunna kommunicera, samtala, motivera, presentera
Du ska träna din förmåga till begrepp, kunna förstå olika begrepp och kunna använda dem

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Innehåll undervisning

Vi använder oss av faktaböcker, kartböcker och läromedlet "Upptäck Europa". Vi söker fakta på nätet och ser på film.

Vi studerar världsdelen Europa och Europas olika länder.

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Vi arbetar i kartboken och studerar dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och att det finns olika kartor; topografiska och tematiska kartor.

Vi tar reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg. Vi läser om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse.

Du gör en egen presentation om ett av Europas länder och redovisar för klassen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan länder i Europa genom att fokusera på naturlandskap, naturresurser, befolkning, levnadsförhållanden och statsskick 
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i Europa och vad det får för betydelse för människor
 •  din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, tolka och använda olika sorters kartor
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som floder, bergskedjor, slätter, inlandsklimat, kustklimat, tidvatten, industri, service, naturtillgångar, energikällor, folkmängd, statsskick, monarki, republik, demokrati, diktatur, ö, halvö, natur- och kulturlandskap, levnadsförhållanden.
 • ditt förhållande och utveckling i ämnet, vilka kunskaper du har om världsdelen Europa, dess länder, gränser, bergskedjor, större floder och hav.
 • din förmåga att göra en intressant och välstrukturerad muntlig presentation för klassen om ett europeiskt land.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: