Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar NTA VT2016

Skapad 2016-02-08 19:10 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Du ska få lära dig

- Vattnets olika former, fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna.
- Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem, t.ex genom avdunstning och filtrering.
- Göra förutsägelser och pröva dem praktiskt på olika sätt
- Att planera och genomföra olika undersökningar och dokumentera dem. 

På vilket sätt? Hur?

- Temat är uppdelat i olika uppdrag. Varje uppdrag inleds med en gemensam genomgång.
- Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med en kompis för att lösa uppdragen.
- Se på filmer
- Göra förutsägelser och enkla undersökningar.
- Läsa enkla faktatexter.
- Du får dokumentera varje uppdrag med hjälp av text och bild.
- Du ska få delta i olika diskussioner. 

 

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att genomföra enkla undersökningar, göra förutsägelser, dra slutsatser, beskriva och förklara, samtala och diskutera.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: