Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRÅK åk5

Skapad 2016-02-08 22:30 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik

BRÅK?

BRÅK !

Innehåll

SYFTE Lgr11

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser

MÅL

 När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 1. skriva en halv med olika bråk
 2. jämföra och storleksordna olika bråk
 3. räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 21
 4. skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

ARBETSGÅNG.

Du kommer arbeta i ditt eget tempo med uppgifterna från matteboken "Matte direkt".

Preliminär tidsplan:

Vecka 6 uppgifter på s.40 - s.42
Vecka 8 uppgifter på s.43 - s.46
Vecka 9 uppgifter på s. 47 - s. 49 , Diagnos
Vecka 6 uppgifter på s.52-57 alternativt s.58-62

Vecka 7 PROV ( preliminärt )

Vi kommer att jobba så mycket som möjligt med problemlösning uppgifter. Du kommer att få lösa problemlösninguppgifter enskild men också i grupp.

Du förväntas delta aktivt i diskussioner om hur uppgiften kan lösas.

Du ska lyssna noga på dina klasskamrater och försöka komma med förslag på alternativa sätt att lösa uppgiften.

När du är klar med uppgifterna i boken får du arbeta med speciella uppgifter då du får utmana dit matematiska tänkande.

 

BEDÖMNING

Bedömningen grundar sig på

* diagnoser
* redovisningar, diskussioner och samtal under lektioner
* test i slutet av kapitlet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: