Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL åk6

Skapad 2016-02-09 00:00 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik

Aritmetik räknelära ) 

Från grekiskan:  arithmein: räkna,

                           arithmetike: räknekonst,

                           arithmos: tal

Innehåll

SYFTE Lgr11

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

MÅL

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 1. Förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, tal i bråkform.
 2. Läsa och skriva stora tal.
 3. Multiplicera heltal tal t.ex. 39 x 45
 4. Multiplicera decimala tal t.ex. 4,8 x 5,9
 5. Dividera ett heltal där kvoten är ett decimaltal
 6. Skriva och förklara vad ett binärt tal är

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

ARBETSGÅNG

Preliminär tidsplan:

Vecka 6 uppgifter på s.8 - s.9
Vecka 8 uppgifter på s.10 - s.13
Vecka 9 uppgifter på s. 14 - s. 17, 
Vecka 10 uppgifter på s.18 - 19 , Diagnos

Vecka 11 uppgifter på s.22 - s.27 Alternativt s. 28 - s.35

Vecka 12 PROV ( preliminärt )

BEDÖMNING


Bedömningen grundar sig på

* diagnoser
* redovisningar, diskussioner och samtal under lektioner
* test i slutet av kapitlet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: