Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminens gympa

Skapad 2016-02-09 09:14 i Bruksskolan Munkedal
Under 5 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet idrott och hälsa, vi kommer att använda naturen som lektionsplats...
Grundskola 4 Idrott och hälsa

2016-04-19

Under 6 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet idrott och hälsa, vi kommer att använda naturen som lektionsplats...

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

CENTRALT INNEHÅLL


Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

ARBETSSÄTT

Vi kommer under vårens sista lektioner att:

 • orientera
 • cykla till Modalen

BEDÖMNING

 

Sker kontinuerligt under lektionernas gång. Då bedöms;

 • Aktivt deltagande på lektionerna, då bedöms bla. deltagande, hänsynstagande och samarbetsförmåga. 

DOKUMENTATION

Se Kunskaper i ämnet:

 • Bedömning
 • Visad kunskap

Matriser

Idh
Vårterminens gympa

Nivå A

 • Idh  A 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  A 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  A 6   Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Nivå C

 • Idh  C 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  C 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  C 6   Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Nivå E

 • Idh  E 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: