Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforskande experiment

Skapad 2016-02-09 10:19 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
pedagogisk planering
Förskola

Stenen Blå 160116

Område: Samspel – experiment

Avdelningens mål: Att med utgångspunkt från barnens intressen ge en plattform till samspel och kommunikation.

Vilket eller vilka läroplansmål grundar ni avdelningens mål på?

Enligt läroplanen: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap….samt enkla kemiska processer. Sid 10”

”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” sid 10

Målkriterier (det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Att barnen i sin lek kan fördela roller, turas om, lyssna in och framföra sina idéer.

Aktiviteter för att nå målen inne/ute:

Undersöka vatten genom vattenlek, vad flyter sjunker, hälla, blåsa bubblor med sugrör, skum. 

Sandlek inomhus - bygga ministad.

Luft – ballonger, fjädrar.

Ansvarig: Cigge, Emma , Madeleine 

Så här ska vi dokumentera det förändrade kunnandet hos varje barn:

Dokumentation i unikum och på väggarna.

 Hur blir barn delaktiga i dokumentationen?

Att vi under projektets gång dokumenterar med bild och väljer ut vad vi vill presentera för kamraterna i de andra grupperna.

                                                                                                    

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: