Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Frihetstiden åk 6

Skapad 2016-02-09 10:37 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Stormaktstiden är slut. Krig, pest och missväxt har tagit hårt på befolkningen men nu är det fred och bönderna har fått goda skördar några år. Kungen har ingen enväldig makt utan representanter från de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder samlas i Stockholm för att ta viktiga beslut.
Grundskola 6 Historia

 

Frågor som vi ska diskutera är t.ex.:

Vem hade makt i Sverige under frihetstiden?

Kan man säga att Sverige var demokratiskt?

Vad förändrades under perioden?

Vad utvecklades under perioden?

Vilket utbyte hade vi med omvärlden?

Innehåll

Frihetstiden

Du ska bl.a. lära dig om:
Hur befolkningen i Sverige-Finland ökade under 1700-talet
Hur olika grupper i samhället levde
Svenska vetenskapsmän
Yttrandefrihet under 1700-talet
Gustav III:s envälde

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Så här jobbar vi

Vi lär oss genom att t.ex.:

 • lyssna och diskutera
 • anteckna och svara på frågor
 • arbeta med ämnesbegrepp som t.ex.

revolution    statskupp    reform    envälde    adel - adelsmän    de fyra stånden

demokrati    tryckfrihet    emigration    immigration    regera - regent    skiftesreformer

Ostindiska Kompaniet    monopol    regalskepp    jungfrufärd    häxprocess    timmer

köpman    majoritet/minoritet

 • läsa
 • se på film
 • arbeta med grupparbeten
 • Redovisa i form av GOTD

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om Frihetstiden, de politiska händelserna och viktiga personer under denna tid
 • din förmåga att förstå vad som ligger bakom de historiska händelserna och vad det betyder för oss idag
 • dina kunskaper om hur människors levnadsvillkor var under Frihetstiden
 • dina kunskaper kring ämnesbegrepp

Arbetet avslutas med ett kahoot.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: