Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Världsreligioner

Skapad 2016-02-09 11:09 i Apalbyskolan Västerås Stad
Ett arbete som syftar till att skaffa en överblick av världsreligionerna
Grundskola 6 – 9 Religionskunskap

Uppgiften är att läsa om de fem stora religionerna för att skapa en förståelse för deras bakgrund, trosuppfattning samt viktiga personer, skrifter och platser. Tanken är att man efter avslutat arbete kan jämföra de olika religionerna.

Innehåll

Det här förväntas ni att göra:

 • Studera de fem världsreligionerna
 • Utifrån kunskapen kring religionerna -förväntas ni analysera olika tolkningar av religionerna, analysera dess påverkan i olika samhällen och i världen, reflektera över egna livsfrågor samt resonera kring moraliska frågeställningar som är kopplade till religionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Det här kommer att bedömmas:

 • Ert arbete med att läsa och tolka texterna om de olika religionerna.
 • Skriftligt prov.
 • Muntliga diskussioner.

Arbetsgång

Arbetet kommer vara uppdelat i två olika delar. I den första delen kommer ni att jobba med alla fem religioner. Ni ska då göra en sammanfattning och jämförelse mellan de olika religionerna. Det som vi vill att  ni fokuserar på är:

 • Historia
 • Vem eller vilka gudar finns det
 • Centrala tankar

I den andra delen ska ni jobba med att fördjupa er i en av religionerna (vi tilldelar). Ni ska redovisa det arbete genom diskussioner i tvärgrupper. Vi vill att ni fokuserar på följande frågor:

 • Personer
 • Symboler
 • Byggnader/platser
 • Högtider
 • Skrifter
 • Levnadsregler
 • Historik

Ni ska även skapa tre provfrågor som ni lämnar in till Magnus eller Charles som sedan skapar provet. 

Tidsplanering

v.7 jobba med del 1, alltså gör en sammanfattning och jämförelse. 
v.8-11 jobba med del 2. Grupparbete. Tänk på att dela upp arbetet så att du vet vad so måste göras varje vecka för att hinna med. Det finns sju frågeställningar men det tar lite olika lång tid att göra pga. att de är olika omfattande.  
v.12 Diskussioner och prov. 

Länkar till flippade lektioner

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: