Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP/ Musik, världsmusik

Skapad 2016-02-09 13:26 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Musik / Världsmusik åk 6 vt 2016
Grundskola 4 – 6 Musik

Lyssna, spela, sjunga och dansa. Musik från Afrika. 

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att bekanta oss med musik från andra kulturer och lyssna och se på hur musik används på olika sätt. Vi kommer att spela på instrument som är typiska för t ex afrikansk musik och spela, sjunga och dansa.

Musik/musikens sammanhang och funktioner

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser

Mu
Musik åk 4-6 Skolverket

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Ackompanjera
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Tajming
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Diskutera
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Kommunicera
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Påverkan
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska begrepp
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: