Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 5 PERIOD 3 VT16

Skapad 2016-02-09 14:43 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 5 PERIOD 3 VT-16
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Vi kommer under den tredje perioden av läsåret att träna och lära oss hur man hanterar nödsituationer vid vatten vintertid med hjälpredskap. Vi ska åka skridskor både i ishall och på isbana utomhus där vi tränar på att genomföra olika aktiviteter i utemiljö med anpassning till olika förhållanden. 

Eleverna kommer att få hålla i en aktivitet/ lek där de får planera, genomföra och utvärdera tillsammans med 2-3 klasskamrater. Vi tränar på att samtala kring egna upplevelser av fysiska aktiviteter och hur den påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Vi kommer att samtala och skriva kring hälsa och livsstil. Hur påverkas man kroppsligt och mentalt av olika träningsformer. Hur påverkas min kroppsuppfattning, självbild och mina levnadsvanor av fysisk aktivitet. 

Vi kommer att fortsätta att träna på de sammansatta motoriska grundformerna i kombination med olika redskap och i samband med olika lekar.

Vi diskuterar badvett och säkerhet vid vatten. Vi tränar på att hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap såsom livboj och livlina.

Eleverna kommer slutligen att träna på säkerheten att orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag visar hur man hanterar nödsituationer vid vatten vintertid genom aktivt deltagande och att jag svarar på frågor.
 • Jag visar att jag kan genomföra olika aktiviteter i ute-miljö genom att jag anpassar mig efter olika förhållanden.
 • Jag planerar, genomför och utvärderar en aktivitet tillsammans med klasskamrater. Där visar jag i både skrift och samtal att jag förstår sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet.
 • Jag visar att jag anpassar mina rörelser till olika aktiviteter i kombination med olika redskap och i olika lekar.
 • Jag visar genom aktivt deltagande att jag vet hur man hanterar nödsituationer vid vatten med hjälpredskap och vad badvett innebär.
 • Jag tränar på att orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av karta.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Aktiviteter under period 3:

 • Livräddning och isvett med hjälp av isdubbar, livlina och ispik. Skridskor på Åby ishall/bana.
 • Egna planerade lekar/aktiviteter i grupper om 3-4 elever.
 • Samtal och diskussioner kring hälsa och fysisk aktivitet. 
 • Motorisk träning i kombination med redskap och i samband med olika lekar/aktiviteter.
 • Livräddning i Åby simhall med hjälpmedel såsom livboj och livlina.
 • Orientering med karta i olika miljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: