Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk5, berättande texter

Skapad 2016-02-09 15:36 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Läsa och skriva: gäller ej Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna läsa och besvara uppgifterna i boken.

Du ska även kunna formulera dig på det sätt som uppgiften säger att du ska göra.

Du ska utifrån dig själv kunna utveckla/hitta på berättelser som är skrivna enligt de instruktioner som du fått.

Din text ska innehålla/bestå av:

miljö- och personbeskrivningar

 en berättarkurva. (lugna och spännande partier)

ett språk som gör texten spännande

 

Undervisning och bedömning

Vi arbetar med Zickzack - superspännande på lektioner 1-2ggr/veckan, där du arbetar både individuellt och i grupp.

Bedömning sker både fortlöpande samt den avslutande texten som du skrivit

Uppgifter

 • Kamratrespons på sluttexten

 • Checklista berättande text

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: