Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-2016 åk7 Ma Bråk

Skapad 2016-02-09 18:57 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bråk
Grundskola 7 Matematik

Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde t.ex. 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent.

Innehåll

VT-16 Bråk

Mål för elev

 

Du ska utveckla din förmåga att använda matematiska metoder, lösa problem och ha kunskaper om matematiska begrepp. Du ska kunna: 

 • veta vad ett bråk är.
 • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form.
 • jämföra storleken av olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare.
 • skriva om bråk till olika nämnare

 

Innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska    situationer och inom andra ämnesområden. 
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 

Genomförande

Vi har gemensamma genomgångar  Eleven arbetar parallellt enskilt och i grupp i boken. Vi använder spel eller övningar på datorerna för att digitalt träna innehållet på arbetsområdet. Du har möjlighet att visa dina kunskaper under diskussioner och vid genomgångar under lektionerna. Vi kommer även att avsluta kursen med ett skriftligt prov fredag d 20/5

Bedömning

Se matris

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Matriser

Ma
VT-16 Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Exempel 1 Du kan beskriva bråkform och blandad form och tala om vad skillnaden är mellan dessa. "Du har kunskaper om matematiska begrepp som är grundläggande ,och använder dem i välkända sammanhang.
Exempel 1 Du kan beskriva hur man förkortar och förlänger ett bråk. "Du har kunskaper om matematiska begrepp som är goda ,och använder dem i bekanta sammanhang.
Exempel 1 Du kan beskriva vad förhållande och proportioner är . Tex: De har satsat i förhållandet 3:5 och vinsten delas upp i förhållande till insatsen. "Du har kunskaper om matematiska begrepp som är mycket goda ,och använder dem i nya sammanhang.
Metod
Exempel: Du kan räkna ut hur bråket sju femtedelar skrivs i blandad form. Du kan räkna ut hur en hel och två tredjedelar skrivs i blandad form. Du kan välja och använda matematiska metoder som är i huvudsak fungerande
Exempel: Du kan skriva bråket åtta tjugondelar med en så liten nämnare som möjligt genom att förkorta. Du kan skriva bråket fyra femtedelar med nämnaren tjugo genom att förlänga. Du kan välja och använda matematiska metoder som är ändamålsenliga
Exempel: Du kan räkna ut : Per satsade hälften av vad Lisa satsade och en tredjedel av vad Jennie satsade. Hur stor var vinsten om Jennie vann 300 kr? Du kan välja och använda matematiska metoder som är ändamålsenliga och effektiva
Ny aspekt
Problemlösning
Exempel: Du kan räkna ut följande exempel: Ni är fyra som skall dela på tre pizzor. Hur mycket pizza får var och en? Du kan välja och använda strategier som är i huvudsak fungerande
Exempel: Du kan räkna ut följande exempel: Under en matematiklektion på 60 minuter hade läraren genomgång under en sjättedel av tiden.Klassen räknade enskilt under en fjärdedel av tiden.Resten av tiden jobbade men med en gruppuppgift. Hur många minuter arbetade eleverna med gruppuppgiften? Du kan välja och använda strategier som är i ändamålsenliga
Exempel: Du kan räkna ut följande exempel: Ett rektangelformat fält har förhållandet 5:9 mellan bredd och längd.Omkretsen är 1400 meter. Hur långa är sidorna? Du kan välja och använda strategier som är i ändamålsenliga och effektiva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: