Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4B, kap 6 Längd, omkrets, skala och tabeller.

Skapad 2016-02-09 20:16 i Västerby skola Hedemora
Vi ska arbeta med olika längdenheter såsom millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer och mil. Vi kommer även att arbeta med förstoringar och förminskningar och att läsa tabeller.
Grundskola 4 Matematik

Vad är omkrets? Hur mäter man omkrets av ett föremål? I vilka enheter mäter man sträckor? Hur långt är 1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m och 1 km? Vad är en tabell? Hur läser man en tabell? Vad betyder skala 1:2 och 2:1?

Det här kapitlet ska ge dig svar på dessa frågor. Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem.

Innehåll

Längdenheter med omkrets, skala och tabeller

Begrepp:

omkrets, milli, centi, deci, kilo, skala, förstoring, förminskning, tabell

Arbetsmetoder:

 • Gemensamma genomgångar av nya moment som tas upp i kapitlet.
 • Diskussion och samtal i helklass och i grupper. Vi löser olika uppgifter tillsammans och diskuterar olika strategier och lösningar.
 • Arbeta i Eldorado 4B kapitel 6, Längdmätning, skala och tabeller.
 • Mattespel.
 • Utematematik.

 

Innehåll du ska arbeta med och exempel på vad du kan ha det till:

 • Längdenheter –för att du ska veta hur lång 1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m, 1 km är.
 • Rita sträckor – för att du ska kunna rita ett föremål efter bestämda mått.
 • Omkrets – för att du ska veta hur långt det är runt något.
 • Skala – för att du ska veta hur långt något är i verkligheten.
 • Läsa av tabeller – för att kunna ta reda på när bussen går eller vad en biljett kostar.
 • Lösa problem med hjälp av en tabell – för att veta hur långt TV-programmet är eller vilken biljett som är billigast.

Vi kommer att träna de här förmågorna:

  • Din förmåga att använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp hör ihop.
  • Din förmåga att välja och använda metoder för att göra beräkningar.
  • Din förmåga att lösa och formulera problem.
  • Din förmåga att skriftligt visa hur du löser olika uppgifter.
  • Din förmåga att använda dina kunskaper för att göra beräkningar i vardagliga situationer.

 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Bedömning

Jag kommer att bedöma att du behärskar de olika delarna i kapitlet genom

 • Din aktivitet i enskilda uppgifter och i gruppuppgifter.
 • Diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Matriser

Ma
Längd, omkrets, skala och tabeller. Kap. 6 Eldorado 4B

Längdmätning med omkrets

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Mäta med linjal
Du ska kunna mäta med en linjal eller annat måttband utan att behöva utgå från 0 på linjalen eller måttbandet.
Mäta sträckor i mm och cm
Du ska kunna mäta en sträcka (och då veta vad en sträcka är och hur den ser ut) och ange rätt enhet i cm och mm.
Skriva längder i mm och cm
Du ska kunna skriva olika längder i både mm och cm och kunna omvandla dessa från mm till cm och omvänt. Ex. Skriv 157 mm som cm och mm. Svar: 15 cm och 7 mm.
Enhetsomvandling från m till mm
Du ska kunna omvandla m, dm, cm och mm. Ex. 2400 mm = 240 cm = 24 dm = 2 m och 40 cm eller 2 m och 4 dm.
Enhetsomvandling från m till mil
Du ska kunna omvandla enheter mellan meter - km - mil. Ex. 12 400 m = 1 mil, 2 km och 400 meter.
Kunna avgöra rimligheten vid längd
Du ska kunna avgöra längden på olika föremål genom att välja det som är rimligt. Ex. En matsked kan vara a) 195 mm b) 195 cm c) 195 dm eller d) 195 m. Svar: 195 mm.
Omkrets
Du ska kunna mäta olika föremål med ett snöre och linjal och ange dess omkrets.

Skala

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Förståelse för begreppet skala och skaluttryck
Du ska kunna tala om att skala innebär ett förhållande, en jämförelse mellan avbildning och ett föremål eller bild i naturlig storlek, verklighet.
Tolka och avbilda enkla skalor
Du ska kunna tolka och avbilda skalor som 1:4 och 3:1. Det innebär alltså att du ska kunna förstora och förminska och rita. Ex. Skala 1:4 betyder att bilden/saken är förminskad fyra gånger. 1 cm på bilden är 4 cm i verkligheten.
Välja lämplig skala
Du ska kunna välja lämplig skala på olika föremål som du ser på bilder. Ex. Ett gem visas i verklig storlek i boken. Två andra bilder på gem visas också. Vilken bild är i skala 3:1? I vilken skala är det andra gemet avbildat?
Tolka en ritning
Du ska kunna tolka en ritning på ett rum eller skolgården och avgöra de olika sakernas längd och bredd utifrån angiven skala. Ex.Huset är 30 mm långt på bilden och är då 30 meter i verkligheten när skalan är 1:1 000 d v s 1 mm motsvarar 1 m i verkligheten.
Tolka en ritning
Du ska kunna tolka en ritning i en kartbok utifrån skalan som anges. Här ska du kunna räkna ut fågelvägen och bilvägen mellan olika orter.

Tabeller

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Läsa av en busstidtabell
Du ska kunna läsa av en busstidtabell och då ange när bussen går från en ort samt hur lång tid turen tar.
Läsa av en tabell över portionsstorlekar
Du ska kunna läsa av en tabell över antalet dl vatten och tsk salt du ska hälla i kastrullen då du ska koka pasta.

Förmågor

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Rimlighetsbedöma
Dra slutsatser
Göra liknande uppgifter
Se och förstå samband
Utnyttja tidigare kunskap
Se och utnyttja mönster - generalisera
Reflektera över sitt eget lärande
Arbeta själv
Arbeta med en kamrat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: