Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English vt-16 t.o.m. v.15

Skapad 2016-02-09 22:27 i Gammal Trelleborg
Generell LPP om klassrumsarbete i engelska.
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Vi bekantar oss med våra digitala resurser, främst det nya läromedlet www.digilar.se.. Denna LPP handlar om det vardagliga arbete vi gör med de nya texter vi stöter på och vilka strategier vi kan använda då. Vi övar hörförståelse genom att lyssna på radioprogram och titta på TV-serie/film. Vi pratar engelska främst i små grupper om vardagliga ämnen, men eleverna ska även förbereda presentationer. Vi kommer även att läsa och skriva berättelser.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisningssätt/arbetssätt

Vi läser och lyssnar på olika texter från gemensamma texter på nätet. Vi arbetar med olika strategier för att förstå engelska i skrift och tal. Vi samtalar om olika ämnen, t.ex. olika ungdomsgrupper, och vi gör jämförelser mellan länderna. Vi har grammatikgenomgångar och talar om språkliga svårigheter. Vi kommer även att titta på en amerikansk TV-serie, som vi kommer att samtala och skriva om.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
Engelska åk 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. .
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du bearbetar och gör enkla förbättringar i din skrift.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar i din skrift.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar i din skrift.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare ocn situation. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Du bearbetar och gör enkla förbättringar i ditt tal.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar i ditt tal.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar i ditt tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: