Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier år 7

Skapad 2016-02-10 08:11 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Hur vi kan få verktyg för att läsa och förstå bättre.
Grundskola 7 – 8 Svenska

Är det svårt att läsa? Ja om man inte har rätta verktygen blir det svårt! Men efter vi gått Frans "lästrategikurs" då blir det lätt!!! Ja eller i varje fall lättare! Då har jag verktygen! "Detektiven", "Spågumman", "Reportern", "Konstnären" och "Cowboyen"

Innehåll

Vad vi gjort!

Vi har nu gått igenom de olika lässtrategierna. Vi har lärt oss hur vi ska tänka kring texter. Exempelvis har vi lärt oss:

Spågumman hur vi kan se på texten och vad den kommer att handla om. Vi ser framåt, in i framtiden. Hjälper hjärna att ha koll på vad som ska hända.

Konstnären hjälper oss att se bilder av det vi läser så att vår fantasi utvecklas.

När vi är detektiver letar vi reda på ord vi inte förstår och skapar oss förståelse för texten.

Reportern ställer frågor på texten mellan raderna och bortom texten. Fördjupar läsupplevelsen och förståelse

Cowboyen lär oss att samla ihop information som vi kan göra sammanfattningar av. Vad är viktigt? Vad kunde jag? Vad har jag lärt mig?

Ni har övat de olika lässtrategierna  och gjort olika uppgifter som hjälper er att använda verktygen.

 

 

Bedömningsuppgift och konkretisering av matris

Vi kommer läsa boken Sms från Soppero av Ann-Helén Laestadius. Det ni skriver och visar muntligt (kan  vara i helgrupp, smågrupper eller en och en) kommer jag bedöma. Ni kommer även att resonera om teaterpjäsen Maktdröm. Uppgifter kommer att finns på Google Classroom. 

 Detta ska ni ska kunna:

1: Sammanfattningar av det vi läser.

2. Visa att ni förstår den tid det hela utspelar sig i. Ledtrådar kan finnas i bokens miljöer, beskrivning av samhälle/politik, personernas klädsel, matvanor, teknisk utrustning osv...

3: Koppla ihop det som händer i boken (t ex: "Detta hände därför att...", visa exempel från texten så att det framgår att du förstått hur händelser hänger ihop/beror på varandra.) 

4: Koppla texten till andra texter, det vill säga: Påminner texten eller händelserna i texten om något annat du läst? Det kan vara en nyhetsartikel, en novell, en annan bok eller vad som helst. Presentera texten/texterna och visa med exempel på likheter som gör att du kopplar boken till en annan text.

5: Kunna diskutera och resonera utifrån texten. Vad väcker texten för tankar, minnen och frågor hos dig? Använd alla dina erfarenheter, kunskaper och minnen när du pratar om innehåller i boken och jämför med dina egna tankar, frågor och tidigare kunskaper.  Här finns tips på hur man resonerar: https://www.youtube.com/watch?v=KxbabP0EBGk

6: Skriva olika typer av texter. I de sammanfattningar och andra textuppgifter vi kommer att arbeta med ska du visa att du behärskar grammatiska regler så som punkt och stor bokstav, kommatecken, meningsbyggnad, styckeindelning, röd tråd i språket samt språkriktighet. 

 

Alla ovanstående kunskapskrav går att göra på ett enkelt (E), utvecklat (C) och välutvecklat sätt(A).

 

Matriser

Sv
Lässtartegier

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: