Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2016-02-10 12:26 i Torpskolan Lerum
Under några veckor ska vi jobba med grunderna i kemi samt syror och baser. Du kommer att bli säkrare på många begrepp och du kommer förhoppningsvis att få ett nytt språk. Mycket av det du ser och använder i din vardag är kemi och du ska nu även bli säkrare på hantering av bla kemikalier.
Grundskola 8 – 9 Kemi

Syror som kolsyra, mjölksyra i filmjölk och citronsyra. Motsatsen är baser. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

Mål

 

Följande begrepp ska du alltså kunna använda dig av:

Förstå / beskriva och använda dig av följande begrepp:

Atom, molekyl, jon, proton, neutron och elektron

Du skall veta vilket grundämne H, C, O, N, Na, Cl, står för och hur man symboliserar dessa.

pH-skalan, indikator, BTB, fenolftalin, buffert,

syra, bas, neutralisation, vätejoner, hydroxidjoner,

starka och svaga syror/baser

SIV, saltsyra (HCl), salpetersyra (HNO3), svavelsyra (H2SO4), kolsyra, natriumhydroxid (NaOH), ammoniak (NH3

försurning samt dess åtgärd.

 

Undervisning och arbetsformer

Laborationer 
Arbeta med faktatext
Dokumentera laborationer
Genomgångar

Bok: Vi arbetar med Puls Biologi och sidorna ligger på Google Drive.

Prov: Tisdagen den 10 april

Centralt innehåll

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar.
 • Lösningar, fällningar,syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Systematiska      undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,      utförande och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Kemi -Kunskapskraven för åk 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: