👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2016-02-10 13:26 i Kärlekens skola Halmstad
Islam är världens näst största religion. Vi lever i ett globalt samhälle vilket kräver att vi känner till varandras kulturer och kan se hur de påverkar och påverkas av det samhälle vi lever i.
Grundskola 8 Religionskunskap
Under vecka 22-23 ska vi arbeta med Islam. Förutom att vi naturligtvis måste känna till Islams urkunder, centrala tankegångar och religiösa uttryck och handlingar så ska vi titta på hur religionen påverkar och påverkas av samhället.

Innehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer att till stor del arbeta med tryckt material. Dessutom hoppas jag kunna hitta någon bra film och någon bra artikel från tidningen som behandlar hur islam påverkar vårt samhälle. Vad är egentligen en islamist och vad är en muslim? Är det någon skillnad? Hur känner vi igen religionens symboler i samhället?

Kursen examineras under vecka 9 med ett skriftligt prov där du visar att du har kunskaper om urkunder, centrala tankegångar och religiösa uttryck och handlingar. Dessutom ska du kunna föra ett resonemang om hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9