Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige som är en del av EU 2016

Skapad 2016-02-10 13:59 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Konkretisering

Du ska lära dig grundläggande fakta om EU och kunna jämföra hur EU fungerar med hur makten och besluten är fördelad i Sverige.
För att kunna göra detta får du även genomgång och material att repetera det Svenska styrelseskicket och beslutsgången inom detta.

Undervisning/arbetssätt

Gemensamma genomgångar av Powerpoints
Film
Bok- och internetmaterial kopplade till instuderingsfrågor med svar.
Enskilt arbete med möjligheter att samarbeta med flera
Möjligheter till enskild extraundervisning varje vecka

Bedömning

Bedömning sker löpande under lektionerna samt skriftligt genom diagnoser och någon separat analyserande fråga Bedömningen avser:

Dina faktakunskaper om kommunen, landstingskommunen, riksdagen/ regeringen samt EU.

Din förmåga att se samband mellan olika samhällsstrukturer som kommunen, landstingskommunen, riksdagen/ regeringen samt EU.

Din förmåga att resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

Din förmåga att resonera om  om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

 

Matriser

Sh
Så styrs EU i jämförelse med Sverige

Nivå 1
På väg mot
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
Goda
Ny nivå
Mycket goda
Aspekt 1
Faktakunskaper
Är på väg mot grundläggande kunskaper om kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Har grundläggande kunskaper om kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Har goda kunskaper om kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Har mycket goda kunskaper om kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Ny aspekt
Samband
Är på väg att se samband mellan olika samhällsstrukturer som kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Kan se enkla samband mellan olika samhällsstrukturer som kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Kan se förhållandevis komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer som kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Kan se komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer som kommunen, landstingskommunen, riksdag/regering och EU.
Ny aspekt
Resonemang
Är på väg att kunna föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Kan föra föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Kan föra relativt välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Ny aspekt
Resonemang
Är på väg att kunna föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Kan föra relativt välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: