Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagens kemi

Skapad 2016-02-10 16:11 i Svärdsjöskolan Falun
Näringsämnen i människokroppen
Grundskola 8 Kemi

Det basala energibehovet är den energi som behövs för att hålla kroppen vid liv. Alla organ i kroppen måste ha energi, celler ska skapas och bytas ut osv.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT


3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till? Prov? Muntlig redovisning? Skriftlig inlämning? (Kan justeras i måldialogen)
 • När kommer elevernas arbeten bedömas? 
 • Vem kommer bedöma? En lärare eller flera?
 • På vilket sätt kommer formativ bedömning ske? Hur får eleverna kontinuerlig feedback?

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Ke
Vardagens kemi

F
E
C
A
Eleven kan använda informationen på ett ........fungerande sätt i diskussioner och för att skapa ........texter och andra framställningar med.....anpassning till syfte och målgrupp
i huvudsak enkla viss
relativt väl utvecklade relativt god
väl välutvecklade god
Dessutom för eleven ........underbyggda resonemang kring människans användning av energi (kolhydrater, fetter, proteiner)
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: