Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk, svenska dialekter samt svenska uttryck och talesätt

Skapad 2016-02-10 16:25 i Olandsskolan Östhammar
Nordiska språk, svenska minoritetsspråk, svenska dialekter samt svenska uttryck och talesätt.
Grundskola 4 – 6 Svenska

"Jeg har mistet min hund!"

"Så sæt da en annonce i avisen."

"Hvorfor det, min hund kan da ikke læse."

 

Vilket språk var denna historia på? Det ska du få lära dig när vi kikar på de nordiska språken.

Innehåll

Centralt innehåll - vad?

Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråket.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Arbetssätt - hur?

Du kommer att:

 • diskutera om de fem minoritetsspråken i Sverige, veta vilka de är och förstå vikten av minoritetsspråk.
 • få kunskap om de nordiska språken.
 • lyssna och jämföra några svenska dialekter och diskutera likheter och skillnader.
 • kunna läsa, förstå och jämföra korta texter t ex sagor/barnböcker/sånger på originalspråk.
 • analysera svenska talesätt och ordspråk.
 • titta på filmer om de nordiska språken.
 • kunna återge berättelser med dina egna ord
 • producera en ordlista med ord från språk närliggande svenskan.
 • känna till de nordiska språken och se likheter och skillnader
 • känna till några olika svenska dialekter och förstå skillnader 

Bedömning - vad kommer att bedömas?

 min förmåga att:

 • känna till de nationella minoritetsspråken
 • berätta och resonera om svenska dialekter
 • berätta om skillnader och likheter i språk som är närliggande till svenskan
 • återberätta en saga/historia med egna ord

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Matriser

Sv
Nordiska språk

 • Sv  E 6   Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Nivå 1
Nivå 2
Nationella minoritetsspråk
Jag kan med stöd av vuxen ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Språkliga varianter
ex svenska dialekter
Jag kan med stöd av vuxen berätta om om olika dialekter inom svenskan och föra enkla resonemang om dessa.
Jag kan berätta om olika dialekter inom svenskan och föra enkla resonemang om dessa.
Närliggande språk
likheter och skillnader ex danska, norska
Jag kan med stöd av vuxen ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Jag kan ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: