Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden år 4

Skapad 2016-02-10 20:35 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

Hur var människornas levnadsvillkor under vikingatiden jämfört med idag? 

Varför begav sig vikingarna ut på vikingatåg och vart reste de?

Vad tror du vikingarna lärde sig efter sina resor runt om i Europa, vilka kunskaper tog de med sig hem som de sen kunde ha nytta av?

Varför tog vikingatågen slut?

Vilken skillnad blev det för människorna när man övergav asatron för kristendomen?

Innehåll

Syfte:

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med Järnåldern - Vikingatiden:

 • Ha kunskaper om hur människor levde och vilka stora händelser som skedde under vikingatiden. 
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna jämföra tidsperioder och se likheter och skillnader inom olika områden, t.ex barns levnadsvillkor
 • Kunna använda historiska ord och begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Mål för elev

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta Storyline-inspirerat där du får skapa en vikings-karaktär som upplever olika skeenden under arbetets gång. För att känna till hur din karaktär lever och agerar kommer vi att söka kunskaper genom:

 • texter
 • filmer
 • genomgångar

Du kommer till viss del att kunna vara med och påverka vilka olika arbetsformer vi använder.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på hur du visar:

 • din förmåga att använda historiska begrepp du beskriver dina kunskaper om vikingatiden
 • din förmåga att resonera om varför vikingarna reste, resornas betydelse och orsaker till att de upphörde
 • din förmåga att tolka spår av vikingatiden

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras vid:

 • diskussioner i klassrummet
 • en digital jämförelse av barns levnadsvillkor
 • ett avslutande prov

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: