Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen 15/16

Skapad 2016-02-10 22:47 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Biologi

I det här arbetsområdet får du lära dig mer om människokroppen. Bland annat om olika organ i kroppen, hur de ser ut, fungerar, är placerade och samverkar.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Samtala om och diskutera enkla frågor som rör människokroppen genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
Söka naturvetenskaplig information från olika källor och resonera om informationens och källornas användbarhet.
Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.

Arbetssätt

Du kommer att få...

Läsa i boken Biologi Människan och Koll på NO 5
Jobba med arbetsscheman om kroppen.
Se på strömmande video.
Göra experiment i samband med arbetet om kroppen.

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att samtala och diskutera enkla frågor om människokroppen.
Din förmåga att söka naturvetenskaplig information från olika källor och resonera om informationens och källornas användbarhet.
Din förmåga att använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Dina kunskaper om människokroppen.
 

Dokumentation

Dina arbeten om kroppen.
Dina läxförhör.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: