Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk.6

Skapad 2016-02-11 09:08 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi arbetar med de olika kunskapskraven i fysik och teknik. I den här planeringen arbetar vi med krafter, ljud, ljus, magnetism, elektricitet och rymden.
Grundskola 6 Fysik
I den här planeringen arbetar vi med: - Krafter - Ljud och Ljus - Magnetism - Elektricitet - Rymden - Fysikhistoria

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

- Vi kommer att arbeta med krafter där du får testa, beskriva och läsa om olika krafter. Du kommer bl.a. att testa vilka krafter som du kommer i kontakt med när du låter en ballong bli en "ballongraket"..

- Vi kommer att arbeta med ljud och ljus där du får läsa, titta på film och skriva samt experimentera och skriva laborationsrapport.

- Inom magnetism kommer du att få prova hur magneter fungerar, skriva och läsa om magnetism samt beskriva hur du utför dina experiment. Du ska bl. a. kunna förklara hur en kompass fungerar.

- När du arbetar med elektricitet kommer du att lära dig om elektroner och olika kopplingar. Du kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

- I arbetet om Rymden kommer du att arbeta med stjärnbilder, se på film, läsa och skriva fakta om vårt solsystem. 

 

Som bedömningsunderlag tittar jag på:

- Hur väl du resonerar och samtalar vid presentationer, övningar och genomgångar.

- Hur du arbetar på lektionerna och hur dina inlämnade arbeten är utförda.

- Hur du planerar, genomför och dokumenterar det praktiska arbetet inom området.

- Genomförande av bedömningsuppgifter.

 

Matriser

Fy
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Samtala och diskutera
Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas Magneters egenskaper Hur ljud uppstår, breder ut sig Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: