Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans

Skapad 2016-02-11 10:08 i Bruksskolan Munkedal
Under 4 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet dans i Idrott & Hälsa.
Grundskola 4 Idrott och hälsa

2016-02-15

Under 4 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet dans i Idrott & Hälsa.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

ARBETSSÄTT

Tillsammans med danspedagog kommer du att få möjlighet till 3 praktiska lektioner.

Vi kommer att avsluta området teoretiskt där vi kommer diskutera de olika träningsformer som vi mött hittills under läsåret. 

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under de praktiska lektionerna.

Skriftlig utvärdering av de olika träningsformer som vi mött hittills under läsåret. 

DOKUMENTATION

Se Kunskaper i ämnet Idrott & hälsa:

 • Bedömning
 • Visad kunskap

Matriser

Idh
Dans

Nivå A

 • Idh  A 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
 • Idh  A 6   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Nivå C

 • Idh  C 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
 • Idh  C 6   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Nivå E

 • Idh  E 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: