Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2016-02-11 11:02 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Arbetsområde för åk 4, VT-16
Grundskola 4 Biologi

Fåglar finns överallt omkring oss, men vad kan vi egentligen om dessa flygande varelser? Vi kommer att under några veckor framöver arbeta mer ingående om fåglarna i Sverige och vår närmiljö.

Innehåll

Mål

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Förstå och kunna förklara varför vissa fåglar stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • Skriva en faktatext om flera fåglar som resulterar i en egen fågelbok/keynote.

Arbetets innehåll

 • Ni ska arbeta enskilt med de vanligaste fåglarna i Sverige under några veckor. Under arbetsgången får ni välja fåglar och skriva en faktatext, rita bilder och/eller använda fotografier.
 • Ni kommer att se på film, leka lekar och spela spel som har med fåglar att göra.
 • Lyssna på olika fåglars sång.
 • Svara på frågor om fåglar.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att använda olika källor såsom internet, fågelböcker, andra uppslagsverk samt egna fältstudier i närområdet.

 Arbetet kommer att ske under veckorna 8-12

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån

 • Din förmåga att känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Din förmåga att jämföra fåglar
 • Din förmåga att skriva en faktatext
 • Din förmåga att presentera dina iakttagelser

Detta kommer att ske genom din redovisning av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: