Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden vt16

Skapad 2016-02-11 14:20 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering för medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia

Vi fortsätter vår resa i tiden. Sist arbetade vi med Vikingatiden och kristendomen hade börjat spridas så smått i Norden och ersatte så småningom asatron.

Innehåll

Syfte

Innehåll

Vi kommer att arbeta med områdena:

 

 • Klosterlivet
 • Digerdöden
 • Handel
 • Leva på landet
 • Den medeltida staden
 • Mötet mellan asatron och kristendomen
 • Kända personer från medeltiden
 • Riddare
 • De fyra stånden
 • kungar på medeltiden

Det kan tillkomma fler områden allt eftersom.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete i par eller grupp.

Du kommer att se på filmer och diskutera hur du upplever att medeltiden var och vilka skillnader och likheter det finns mellan dagens samhälle och det medeltida samhället.

 

Du kommer att få testa dina kunskaper på ett prov

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du deltar i gemensamma diskussioner, hur du arbetar i ditt team och jag kommer även att bedöma dig över hur du kan visa din kunskap om medeltiden genom ett skriftligt arbete i slutet av temaarbetet.

Se vad som ska bedömas under matrisen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Matris för medeltiden

Har gundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Kristendomen
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Människorna på medeltiden
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Begreppslig förmåga
Eleven förstår och kan beskriva några begrepp som handlar om medeltiden.
Eleven förstår och kan beskriva de flesta begrepp som handlar om medeltiden.
Eleven förstår och kan beskriva nästan alla begrepp som handlar om medeltiden.
Monarkins framväxt
Eleven kan namnge några kungar/drottning som verkade under medeltiden i Sverige och på ett enkelt sätt berätta vad de uträttade
Eleven kan namnge några kungar/drottning som verkade i Sverige under medeltiden och på ett utvecklat sätt berätta vad de uträttade
Eleven kan namnge nästan alla kungar/drottning som verkade i Sverige under medeltiden och på ett utvecklat sätt berätta vad de uträttade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: