Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3B

Skapad 2016-02-11 14:50 i Linghedsskolan Falun
Favorit matematik 3B
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt räknemetod.

Du ska öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord.

Du ska träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda matteord
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • göra undersökningar
 • förstå och använda bråktal
 • använda och förstå den analoga och digitala klockan samt att räkna med tid och läsa av enkla tidtabeller
 • mäta med linjal och med de olika måttenheterna, mm, cm, dm, m och kilometer
 • känna igen begreppet vinkel och kunna bilda olika figurer av trianglar samt kunna klassificera in dem i spetsiga, trubbiga och räta vinklar
 • känna igen och kunna klassificera olika månghörningar
 • kunna namnge triangelns delar
 • veta skillnaden mellan, fyrhörning, kvadrat, rektangel
 • räkna med area, omkrets och veta skillnaden

Hur:

Jag kommer lyssna på dig när du samtalar.

Du kommer få visa vad du kan med hjälp av mattetest.

Jag kommer titta på hur du löser problem.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i matteboken och med laborativt material.

Bedömning

Jag kommer att se hur du arbetar i din bok.

Jag kommer lyssna på dig när du samtalar.

Du kommer få visa vad du kan med hjälp av mattetest.

Jag kommer titta på hur du löser problem.

Matriser

Ma
Favorit matematik 3B

Osäker
På god väg
Säker
Använda matteord/begrepp
Jag använder matteord och begrepp i olika sammanhang.
 • Ma
Välja räknesätt
Jag kan välja rätt räknesätt utifrån vad säger.
 • Ma
Använda matematiska symboler
Jag vet hur de vanligt förekommande matematiska symbolerna ser ut.
Lösa problem
Jag kan lösa ett matteproblem utifrån olika strategier.
Beskriva hur du löser ett tal.
Jag kan beskriva hur jag löser ett problem eller mattetal både muntligt och skriftligt.
Arbeta utifrån instruktioner
Jag kan följa och läsa instruktioner.
Göra egna undersökningar, visa med tabell och diagram
Jag kan göra egna undersökningar och redovisa dem i tabell eller diagramform.

Bråktal

Osäker
På god väg
Säker
Förstå och använda bråktal
Jag är osäker på vad ett bråktal är.
Jag vet vad ett bråktal är men kan inte räkna med dem.
Jag kan vet vad ett bråktal är och kan räkna med dem.

Analog och digital tid

Osäker
På god väg
Säker
Kan den analoga klockan
Jag är inte säker på hela analoga klockan.
Jag kan hel, halv, kvart i/över.
Jag kan hela analoga klockan.
Kan den digitala klockan
Jag är inte säker på hela digitala klockan
Jag kan hel, halv, kvart i/ över.
Jag kan hela digitala klockan.
Jag kan räkna med tid
Jag är osäker på att räkna med tid.
Jag kan räkna med tid utifrån en av de olika klockorna. Behöver ha klockan bild som hjälp.
Jag kan räkna med tid både utifrån text och med hjälp utifrån klockans bild.

Längd

Osäker
På god väg
Säker
Jag vet hur man använder en linjal
Jag vet hur man ska mäta och rita med linjal men får inte till det
Jag vet hur man mäter och ritar med linjal men det blir inte alltid som jag tänkt mig.
Jag är säker på hur man mäter och ritar raka streck, det fungerar alltid.
Jag kan olika längdenheter
Jag är bara säker på två av olika längdenheter.
Jag kan de flesta längdenheter.
Jag kan alla längdenheter. mm, cm, dm, m och km

Geometri

Osäker
På god väg
Säker
Jag vet vad olika vinklar är
Jag är osäker på vad det är.
Jag ser att de är olika men jag kan inte namnge dem.
Jag ser skillnad på dem och kan namnge dem rätt.
Jag kan klassificera olika månghörningar
Jag ser att de är olika men kan inte namnen på dem.
Jag ser skillnaden på dem och kan namn på de olika men det blir inte alltid rätt namn till rätt figur.
Jag vet vilka hur de olika månghörningarna ser ut och kan namnen på dem.
Jag vet skillnaden mellan fyrhörning, kvadrat, rektangel
Jag vet att de har fyra hörn men inget mer.
Jag vet skillnaden mellan kvadrat och rektangel men jag kan inte berätta vad en fyrhörning är.
Jag kan redogöra för skillnaden mellan en kvadrat, en rektangel och en fyrhörning.

Omkrets och area

Osäker
På god väg
Säker
Jag vet skillnaden mellan omkrets och area
Jag är osäker på vad som är omkrets och vad som är area.
Jag kan det ena men inte det andra. Jag håller inte isär dem.
Jag har klart och tydligt för mig om skillnaden mellan omkrets och area.
Jag kan räkna ut en omkrets
Jag är osäker på hur man räknar omkrets.
Jag kan räkna omkrets på vanliga geometriska figurer.
Jag vet hur man räknar omkrets oavsett form på figuren.
Jag kan räkna ut en area.
Jag är osäker på hur man räknar ut en area.
Jag kan räkna ut arean på vanliga geometriska figurer.
Jag vet hur man räknar ut area på en figur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: