Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor i FA

Skapad 2016-02-11 15:50 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Sagotema i förskoleklass.
Grundskola F

Vi ska ta ett steg in i sagans magiska värld och genom många olika uttryckssätt bekanta oss med våra folksagor.

Innehåll

Mål

Att sammarbeta med andra och att jobba självständigt.

Att bli bekant med de vanligaste folksagorna.

Att känna till hur en saga är uppbyggd.

Att känna till vad en författare och en illustratör är.

Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Att uttrycka sig i skrift, tal och med bilder och att kombinera dessa uttryckssätt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Arbetssätt

Läsa och berätta sagor.

Arbeta med en saga i appen Book Creator.

Tillverka tittskåp som illustrerar sagan

Vi kommer att arbeta med drama, sång och skapande för att illustrera de sagor vi läser och berättar.

Asl- skriva sagoord/berättelser och rita till.

Redovisningsformer

Eleverna får redovisa sina arbeten i Book Creator för sina kompisar på storbild.

Utställning av tittskåpen.

Drama, spela upp en scen för kompisarna ur en saga.

Utställning av elevernas bilder och texter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: