Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prao

Skapad 2016-02-11 17:58 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Arbetsuppgiften innebär att du ska presentera din praotid och din arbetsplats muntligt och skriftligt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Under praon:

 • Ta reda på fakta om arbetsplatsen. Spara dina anteckningar!!
 • Intervjua någon i personalen på din praoplats. Spara din inspelning eller dina anteckningar.
 • Ta ett foto om dagen på arbetsplatsen, antingen där du själv är med eller på någon viktig plats. Spara i din telefon eller I-pad.

Efter praon:

 • du kommer att presentera din prao och arbetsplatsen muntligt med hjälp av en keynote inför klasskamrater.
 • du kommer att lära dig hur ett reportage är uppbyggt och skriva ditt eget reportage om praon.


Bedömningen baseras på:

 • hur innehållsrik och strukturerad din muntliga redovisning är. 
 • hur du framför din muntliga redovisning.
 • hur du har satt dig in i genren och kan visa detta i ditt skriftliga reportage.
 • hur fylligt och innehållsrikt ditt reportage är. Fakta - personliga kommentarer.
 • ditt språk i texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: