👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK

Skapad 2016-02-12 08:50 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik

 I förskoleklassen jobbar vi mycket med att se och upptäcka matematiken omkring oss, både inomhus och utomhus. 

Att utforska, laborera och konstruera.

 

 

Innehåll

MÅL

 

Att använda oss utav matematik på ett lekfullt sätt för att öka elevernas matematiska förståelse och öka intresset för ämnet.

- känna till hur matematiken används i vardagen.

- att använda ord och begrepp inom matematiken.

- att utveckla sin taluppfattning.

- att lösa problem och berätta sin tankegång.

- att reflektera och dra slutsatser.

 

 

ARBETSSÄTT

 

- vi har många gemensamma samlingar i gruppen där vi samtalar, leker och diskuterar matematik.

- praktiska övningar där vi använder konkret och laborativt material. Arbete i par- grupp övningar.

- sortera/klassificera.

- ramsräkna, fram- och baklänges.

- leka matematiklekar ex. affär 

- matematikspel i par/grupp.

- lösa matematiska problem/mattegåtor enskilt och i grupp.

- arbetsblad utifrån olika arb.områden.

- -använder vardagsmatematik i dagliga samtal.

 

 

REDOVISNINGSFORMER

 

- Muntlig framställning för klassen. Enskilt, i par eller i grupp.

- Redovisa för en kamrat.

- Pedagoger och elever reflekterar tillsammans.

- Redovisa med hjälp av storbildsskärm. 

- Arbetsblad.

- Sätta upp sina arbeten på anslagstavla/vägg.

- Samla sitt material i bok/pärm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma