Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2015-2016

Skapad 2016-02-12 09:05 i Hindås skola Härryda
En planering över arbetet med kap 1, 2 och 4 i matematikboken Formula 4.
Grundskola 4 Matematik

Under fyran kommer du att arbeta med kapitel 1, 2 och 4 i Formula 4.

Innehåll

Inledning

Kapitel 1, 2 och 4 i Formula 4 handlar om dessa områden:

 • Tal och mönster
 • Längd och räknesätt
 • Multiplikation och division

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Mål och bedömning

Du ska kunna:

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • jämföra och mäta längd
 • välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
 • välja lämplig metod när du löser problem
 • förklara samband mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna upp till 10 gånger 10
 • förklara samband mellan multiplikation och division
 • uppställning i multiplikation och division.

Läraren bedömer dina förmågor inom dessa områden genom diagnoser och skriftliga prov. Du blir också bedömd under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat.

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med andra i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av olika uppgifter.

Du kommer att göra diagnoser under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: