Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter Tema i djungel sida.

Skapad 2016-02-12 10:02 i Pysslingen Förskolor Katrineberg Pysslingen
Genom barns inflytande och intresse, kontinuerligt dokumentation och reflexion , utvecklar barn kunskaper angående årstiderna, bild, och fantasy. Det relateras till natur, teknik, matematik,språk, skapande ochmedia. Barn lär sig genom lek och pedagogiska aktiviteter.
Förskola

Vinter tid. Skapande plannering

Innehåll

Vilka gäller planen?

  Butterflies, djungel sida. Skapande området.

När?

vecka 2 och vidare.

Vad ska utvecklas?

 

I skapande området ska barn uttrycka sig genom bild, drama, musik och media. Vi relaterar tema vinter på så sätt att vi använder elementen som is, vatten, naturföremål, experimenten m.m med olika tekniker och media.

 

Vad har vi för mål?

Målkriterier?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att
använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse,
sång och musik, dans och drama.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika
tekniker, material och redskap.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära


Mål i Lpfö 98 (reviderad 2010)

 

Nuläge och hur?

Vecka 2/3

Barnen har pratat angående det första snön efter en ganska mild vinter. Vi diskuterade om möjligheterna av aktiviteter när det är kalt. Vad är vår favorit sport under vinter? Vad kan man leka/göra utomhus?

Olika tema som barnen har visat intresse är is, snö och djur under vinter.

Vi har tittat på följande dokumentärer och filmer för att introducera olika frågor samt prova att hitta lösningar till dem.

National Geografic ”Penguins”.

I skapande har jag relatera till olika djur under vinter (pingviner, polarbjörn, fåglar m.m.) och vi kunde skapa våra egna djur med olika material och tekniker. Vi experimenterade med färger för at från grunda färger komma till komplementära. Färgerna lag vi utomhus för att sen måla ”med is”.

Vecka 3/4.

Vad händer om man lägger salt på isen? Varför saltar man vägarna? Barnen genomförde ett experiment med is , salt och färger. Det relaterade jag till följande frågor:

Vilka färger har vinter?

Hur många nyanser av blått finns?

Barnen gjorde sina egna blandningar för at skapa olika blå nyanser som sen användande i övningen ” masktape i akvarell papper ,akvarell och salt” för att skapa sin egen vinter landskap . Barnen jobbade individuellt och i grupp.

Filmer och samtal : https://www.youtube.com/watch?v=FonCq9YJJxw Hibernation https://www.youtube.com/watch?v=zySc7A7Sayc Polar Bears https://www.youtube.com/watch?v=-scENG_uisc 5 Little Penguins Song

 

Vecka 4

Barn försätter av visa intresse om vinter. Vi försätter med andra vinter pallet färger (vitt, grå, rosa, svart, osv). Kollar på fotografier. Hur kan du göra din egen tolkning av bilder. Vilka tekniker vill du använda (oljefärger, akvarell, collage..?)

Barnen skapade vinter målningar med tape/ akvarell/ salt tekniker.

Vecka 5

Barnet har skapat en stor tavla med " vinter färger”. Barnen har använt sin fantasy och kreativitet samt hade möjlighet att bearbeta sina kunskaper om teman.

Utvärdering:

Följde vi vår plan? Vi har följat vår plan och samarbata alla områderna med olika aktiviteter genom att utveckla tema enligt barn intresse.

Vi har tittat på djur under vinter, naturen ,experimenten,  olika länder under vinter årstiden, använt termer relaterad till de olika ämnen och reflekterat och har skapat pedagogiska dokumentation tillsammans med barnen.

Resultat:

Nådde vi våra mål?

Vilket förändrat lärande har vi kunnat se? (hos gruppen och hos varje barn).

Det bildades nya grupper och barnen samarbetade bra. Barn har hjälp varandra genom att dela sina kunskaper och ge nya tips  till andra. 

Analys:

Om pedagogerna nådde målen, vilka var framgångsfaktorerna?

Om pedagogerna INTE nådde målen, vad kan vi de/ana att det berodde på?

Vad blir de NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu har gjort?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: