Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husdjur

Skapad 2016-02-12 10:33 i Marnässkolan Ludvika
Om du vill ha ett eget husdjur, varför vill du ha djuret? Hur tar du hand om det? Vad äter djuret? Hur vill djuret bo? Vad heter djurets familjemedlemmar? Vilka fiender har djuret?
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Om du vill ha ett eget husdjur, varför vill du ha djuret? Hur tar du hand om det? Vad äter djuret? Hur vill djuret bo? Vad heter djurets familjemedlemmar? Vilka fiender har djuret?

Innehåll

Vad du ska få lära dig?

Du ska utveckla din:

Analysförmåga:

 • Att kunna beskriva orsak och konsekvenser.
 • Att kunna jämföra; se fördelar och nackdelar.
 • Att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativ förmåga:

 • Att kunna presentera.
 • Att kunna diskutera.
 • Att kunna motivera.
 • Att kunna samtala.

Begreppslig förmåga:

 • Att kunna använda begrepp i olika och i nya sammanhang.

Förmåga att hantera information:

 • Att kunna kritiskt granska information.
 • Att kunna söka, samla, strukturer och sortera information.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer arbeta i mindre grupper och i helklass. Vi lär oss om husdjur genom att läsa faktaböcker, besöka en djuraffär och titta på filmer.

 

Hur du får visa vad du kan:

Vi bedömer din förmåga att:

 • ställa frågor
 • fortlöpande bedömning under temats gång.

Vad som kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

NO Sv SO SvA
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Analysförmåga

På väg mot vidare mål.
Har nått målen.
På väg mot målen.
Att kunna beskriva orsak och konsekvens
Du kan på ett utförligt sätt motivera varför du vill ha ditt husdjur.
Du kan på ett varierat sätt motivera varför du vill ha ditt husdjur.
Du kan enkelt på sätt motivera varför du vill ha ditt husdjur.
Att kunna jämföra; se likheter och skillnader.
Du kan på ett utförligt sätt beskriva likheter och skillnader mellan ett antal husdjur.
Du kan på ett varierat sätt beskriva likheter och skillnader mellan några husdjur.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva likheter och skillnader mellan två husdjur.
Att kunna föreslå lösningar.
Du kan ge flera olika förslag på lösning/lösningar på uppkomna problem.
Du kan ge några olika förslag på lösning/lösningar till uppkomna problem.
Du kan ge en enkla förslag på en lösning till ett problem.

Kommunikativ förmåga

På väg mot vidare mål.
Har nått målen.
På väg mot målen.
Att kunna samtala.
Du deltar i samtal om husdjur och för samtalet framåt genom att berätta, använda flera begrepp inom arbetsområdet och ställa flera följdfrågor.
Du deltar i samtal om husdjur och för samtalet framåt genom att berätta, använda några begrepp inom arbetsområdet och ställa några följdfrågor.
Du deltar i olika samtal om husdjur genom att lyssna och berätta något.
Att kunna motivera.
Du motiverar på ett välgrundat sätt dina svar.
Du kan motivera dina svar.
Du kan enkelt motivera dina svar.
Att kunna diskutera.
Du deltar i en diskussion och kan föra den framåt och kan motivera dina åsikter om husdjur.
Du deltar i en diskussion om husdjur och för diskussionen framåt genom att använda relevant fakta.
Du är delaktig i en diskussion om husdjur.
Att kunna presentera.
Du kan presentera ditt arbete inför gruppen och svara på frågor.
Du kan på egen hand presentera ditt arbete för gruppen.
Du kan presentera ditt arbete inför gruppen med hjälp av läraren.

Begreppslig förmåga.

På väg mot vidare mål.
Har nått målen.
På väg mot målen.
Att kunna använda begreppen i olika och i nya sammanhang.
Du använder dig av flera begrepp som ingår i arbetsområdet, i både tal och skrift i ett vidare sammanhang.
Du använder dig av flera begrepp som ingår i arbetsområdet, i både tal och skrift.
Du använder dig av några begrepp som ingår i arbetsområdet, i både tal och skrift.

Förmåga att hantera information.

På väg mot vidare mål.
Har nått målen.
På väg mot målen.
Att kunna söka, samla, strukturera, sortera information.
Du kan söka och samla information från flera källor och strukturera och sortera din information till störta del på egen hand.
Du kan söka och samla information från några källor och du kan strukturera och sortera din information till viss del på egen hand.
Du kan söka och samla information från en källa. Du kan med hjälp av din lärare strukturera och sortera din information.
Att kunna kritiskt granska information.
Du känner till att olika källor ger olika information.
Du kan avgöra vad som sant och falskt i en text om husdjur.
Du hittar fem fel i en bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: