Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan: Hjärtat, blodet och immunförsvaret.

Skapad 2016-02-12 11:52 i Tiundaskolan Uppsala
Arbetsområde där vi går igenom blodet, blodcirkulationen, hjärtat och hur immunförsvaret hänger ihop med blodet.
Grundskola 7 Biologi

Vad har blodet för uppgift? Varför måste hjärtat slå dag in och dag ut? Vad är det som låter när hjärtat "slår"? Hur fungerar en vaccinering? Varför ska man inte äta antibiotika när man är förkyd?

Dessa frågor och flera kommer vi att jobba med under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar om hur den egna kroppen fungerar,
 • göra dokumentationer, dra slutsatser och ge förslag på förbättringar av undersökningar
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband mellan hjärtat och transportsystemet.
 • diskutera kroppens celler, organ och organsystem utifrån fakta och motivera ställningstagande.

 

Lärandemål

När du arbetat med detta ska du kunna:

 • eleven ska förstå att blodets huvuduppgift är att föra runt en stor mängd ämnen i kroppen till olika destinationer,
 • eleven ska veta att blodet består av blodplasma och olika typer av blodkroppar (röda- och vita blodkroppar och plodplättar) samt känna till deras funktion i kroppen,
 • eleven ska kunna redogöra för hjärtats byggnad och funtion, samt hur blodströmmen går genom hjärtat,
 • eleven ska känna till begreppen artär, ven, kapillär, blodgrupp, blodtransfusion, bakteria, virus, antibiotika, vaccination, serum och något om vad som kännetecknar dem,
 • eleven ska känna till att utbyte av syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsprodukter till och från cellen sker via kapillärer och vävnadsvätska,
 • eleven ska känna till att alla celler i kroppen behöver syre till sin förbränning,
 • eleven ska förstå skillnaden mellan bakterier och virus
 • eleven ska ha förståelse för systemet med blodgrupper och dess betydelse vid blodtransfusioner
 • veta vad serum och vaccination är, vad skillnaden är och när de ska användas.

Arbetssätt

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att arbeta med olika uppgifter
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer
 • Vi kommer att använda oss av biologiboken och film.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

 • samtala, diskutera, resonera
 • skriva texter som är anpassade till syfte
 • använda utrustning på ett säkert och effektivt sätt
 • jämföra resultat och dra slutsatser
 • dokumentera laborationer
 • använda biologiska begrepp, modeller och teorier

Bedömning kommer att ske vid prov, laboration och andra inlämningsuppgifter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: