Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera efter avslutat aktivitet

Skapad 2016-02-12 13:11 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Innan barnet byter aktivitet tränar vi på att sortera plocka undan material i avslutande aktivitet med "stödjag" av pedagog vid behov. Barnet som vill lämna leken i "förtid" frågar sina kompisar vad kan jag sortera och plocka undan.
Förskola

 

Vi vill utveckla och utmana barnens förmågor att sortera efter att aktiviteten är avslutad.

Få förståelsen till varför ska "jag" sortera

Vi pedagoger följer upp när barnen avslutar sin aktivitet.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

VAD ska utvecklas/utmanas?

 

Förmågorna

Som vi vill att barnen ska utveckla och utmanas i är samspel med varandra, Respekt för varandra och material och miljö, Ansvar slutföra, utvecklas att se varje barns "kompetens" i sorteringen, visa solidaritet "se ovan" " bearbeta konflikter", oeniga, Reda ut missförstånd, kompromissa ge och ta. Få förståelse

Objekt

Materialet som ska sortera

Demokratiskt klimat. Låta alla komma till tals, missförstånd och konflikter.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka: Alla barnen och pedagoger på Roten

Barnen behöver olika stöd och befinner sig på olika nivåer.

ex: Några barn behöver hjälp med vad hen ska sortera ex bilar, klossar ect tillsammans med en pedagog, ex sortera tillsammans och själva delar upp sorteringen "sin hörna" ex om hen lämnar aktiviteten i förtid behöver pedagogen fråga och påminna ex har du berättat för dina kamrater att du lämnar leken "något" ex legorummet om det ligger bitar på golvet.

 

Förberedelser:

Förbereda när aktiviteten ska avslutas vid vissa tillfällen.

 

Aktiviteter:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,                                                          

 

Efterarbete:

Vi delar in oss i grupper utifrån hörnorna och reflekterar och analyserar tillsammans med barnen om hur sorteringen i avslutande aktiviteter gick

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: