Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Jorden till Rymden

Skapad 2016-02-12 13:47 i Lorensberga F-3 Ludvika
Ett arbetsområde som handlar om jordens inre, yttre och rymden som omger den.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Teknik NO (år 1-3)

Under fem veckor ska vi arbeta med olika moment som visar hur jorden ser ut på utsidan och insidan, samt hur människans tankar kring rymden drivit på teknikutvecklingen.  

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du ska lära dig om solens, jordens och månens uppkomst.

Du ska lära dig vad tyngdkraft är och hur den påverkar oss.

Du ska lära dig om jordens och månens rörelser runt solen, och om månens faser.

Du ska lära dig om världsdelarnas och världshavens namn och lägen på jordens yta.

Du ska lära dig om olika vegetations- och klimatzoner.

Du ska lära dig om hur jordens inre processer påverkar jordytans utseende.

Du ska lära dig vad friktion är.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lyssna på presentationer och genomgångar.

Du ska göra en egen världskarta.

Du ska göra laborationer.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna beskriva hur jorden och månen rör sig kring solen.

Du ska kunna beskriva varför månen har olika faser.

Du ska veta vad tyngdkraft är.

Du ska veta vad friktion är.

Du ska kunna världsdelarnas och världshavens namn och kunna beskriva deras lägen.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Hur du får visa vad du kan:

Du får vara med och diskutera och dela med dig av intryck.

Du ska få skriva laborationsrapport.

Du ska ha ett prov.

Matriser

NO Tk SO
Bedömningsmall:

På väg
OK
Bra
Diskutera och samtala
Du kan med stöd berätta om vad du lärt dig.
Du kan på egen hand berätta om vad du lärt dig.
Du kan på egen hand berätta utförligt om vad du lärt dig.
Kunskaper om jorden
Du kan namn på några av världsdelarna och världshaven.
Du kan namn på de flesta världsdelarna och världshaven och kan delvis beskriva något om deras lägen.
Du kan namn på världsdelarna och världshaven och kan ge en beskrivning av deras lägen.
Kunskaper om rymden
Du förstår något om hur jorden och månen rör sig kring solen. Du vet att månen har olika faser.
Du förstår i huvudsak hur jorden och månen rör sig kring solen. Du kan beskriva något om månens faser och vet vad de kallas.
Du förstår hur jorden och månen rör sig kring solen. Du kan korrekt beskriva vad månens faser beror på och vad de kallas.
Begrepp - tyngdkraft
Du förstår att något håller oss kvar på jorden.
Du kan i stora drag beskriva vad tyngdkraft är.
Du kan beskriva vad tyngdkraft är, och ge exempel hur den påverkar naturen.
Begrepp - friktion
Du kan beskriva och förstå skillnaden mellan släta och skrovliga ytor.
Du kan i stora drag beskriva vad friktion är, och ge exempel på något sammanhang där den kan iakttas.
Du kan beskriva vad friktion är, och ge exempel på när hög eller låg friktion är önskvärd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: