👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A QUIEN ADMIRO?

Skapad 2016-02-13 17:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Denna planering är för modersmålsundervisning i spanska för Åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Genom elevernas forskning delar vi vår beundran för en person i vår familjs historia eller en viktig person i våra länders historia

Innehåll

MÅL

1. Du ska bli bättre på att tala och skriva spanska på olika sorters texter

2. Du ska lära dej hur du presenterar en person: samla information och beskriva 

3. Du också ska lära dej aspekten från hispanoamerikanska kulturhistoria.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll och genomförande

Vi delar temat i två kapitel: Vem jag beundrar i min familj och Vem är beundrar i mitt familjen land.

Vi kommer att forska om familjens tradition och i familjens landet historia.

 

Redovisning

Du kommer att skriva och presentera olika texter framför klassen.

Du kommer att göra ett album med alla arbetsuppgifter med familj hjälp.

 

.

Matriser

Ml
SPANSKA MODERSMÅL FÖR VÅREN 2016

SPANSKA MODERSMÅL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att tala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkel sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt
Förmågan att skriva
Eleven kan uttrycka sej enkelt i skrift
Eleven kan uttrycka sej utveklat i skrift
Eleven kan uttrycka sej välutvecklat i skrift
Förmågan att jämföra spanska och svenska
Eleven kan upptäcka likheter mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska och använda sig av dessa i nya teman.