Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#läshäxan#

Skapad 2016-02-13 19:46 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 5 Vårterminen 2016
Grundskola 5 Svenska

Nu är det dags för intervallträning för att öva upp vårt läsflyt och utveckla vår läsförståelse med hjälp av #läshäxan#!
Regelbundet läser du hemma och i skolan samtidigt som du utvecklar din förmåga att reflektera kring det du läser.
I vårt arbete tränar du vidare på att använda olika lässtrategier såsom spågumman (förutspå), detektiven (reda ut oklarheter), reportern (ställa frågor), cowboyen (sammanfatta) och konstnären (inre bilder). Vi tränar också på att göra textkopplingar.
Vi avslutar arbetet med att du formulerar ett boktips till en kompis.
#läshäxan# är redo! Är du?

 

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att enskilt få läsa skönlitterära barn-och ungdomsböcker skrivna av olika författare. 
Du kommer att få delta i genomgångar kring olika lässtrategier samt se film kring vad textkopplingar innebär och hur du kan använda sambandsord för att utveckla dina resonemang kring böcker du läser.
Du kommer att regelbundet få reflektera kring bokens innehåll och skriftligt formulera dina textkopplingar samt hur du använder lässtrategier.
Du kommer att som avslutning på arbetet få formulera ett boktips till en kompis med utgångspunkt från bokens handling och budskap samt dina egna textkopplingar.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera texternas innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om böckernas budskap samt beskriva dina upplevelser av dem.
Formulera ett boktips till en kompis med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Uppgifter

 • #läshäxan#Spågumman

 • #läshäxan#Cowboyen

 • #läshäxan#Reportern

 • #läshäxan#Detektiven

 • #läshäxan#Konstnären

 • #läshäxan#Cowboyen

 • #läshäxan#Konstnären

 • #läshäxan#Textkopplingar-Text till mig själv

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: