Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP ´Labbe Labbråtta` Blåsippans experimentdag, Riddarborgens fsk.

Skapad 2016-02-14 14:51 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Vi upprättar en pedagogisk planering baserad på vårt vardagsarbete. Vi har i vår veckoplanering torsdagar som experimentdag, innehållet planeras i denna pp. Vi väver även in barnens överenskommelser utifrån deras olika förmågor som skall utmanas/utvecklas såsom t.ex deras skapande förmåga där de får förmedla upplevelser, tankar samt erfarenheter samtidigt som de utvecklar fantasin. Kommunikation/språk - barnen ges möjlighet att berätta samt samtala med vänner då de tillsammans utforskar och bearbetar begrepp. Barnen utvecklar förmågan att lyssna, reflektera, ställa frågor samt diskutera/kommunicera. Barnen utvecklar även sin förståelse för matematik genom att undersöka, reflektera samt pröva olika problemlösningar. Barnen får bygga, skapa samt konstruera då vi utforskar, urskiljer samt dokumenterar. Till sist utvecklar de även självständighet och tillit till egen förmåga genom att känna delaktighet och utveckla förmågan att ta ansvar för egna handlingar.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi utmanar barnens förmåga till att utforska och bearbeta sin förståelse för naturvetenskap genom att utföra enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela barngruppen kommer att få delta utifrån egen förmåga. Vi delar in oss så att halva barngruppen genomför varannan vecka 14 barn av 28. Inne delas dessa 14 ytterligare till hälften (7 st.) så ena halvan genomför aktivitet medan de andra leker i rummen bredvid, sedan byter man plats. Anna och Terese är projektledare - de planerar men alla pedagoger genomför med sin ansvarsgrupp. Förmågorna varierar, barnen är mellan 3-5 år. I aktiviteten observerar och dokumenterar vi barnens varierande förmågor, intressen behov samt var de befinner sig kompetensmässigt. 

Förberedelser:

I förberedelserna letar och samlar vi information från främst Bertas experimentbok, Tiggy testar (ur.se), böckerna i serien ”Kul att kunna om…” Russinhissen samt annan litteratur. Vi skriver en PP som tilldelas alla kollegor så de vet hur och med vad de behöver förbereda sig med inför aktiviteterna. Inför varje aktivitet behöver eventuellt saker tas fram, vi använder oss då av en och samma låda som man kan fylla med ”dagens experiment”.Vi utformar även ett dokument att skriva i vad barnen säger och gör (bifogar detta i pp:n som extra material).

Till tillfälle 1:
Presentation av Labbe Labbråtta. Skriva och frysa in ett/två brev. Material: brev, Labbe, concept cartoon, salt, socker, kallt och varmt vatten.

Till tillfälle 2: Avdunsta: Vatten, kokplatta, kastrull, skålar som fångar upp. Film eller bild som visar kretslopp.

Till tillfälle 3: Fluta/sjunka: Vatten med salt och vatten utan salt. Saker att släppa ned i vattnet eventuellt påsksaker typ ägg då detta infaller under påsken.

Till tillfälle 4:
Plantering. Eventuellt visa saker som gror i fryspåsar. Lufttryck: Fryspåsar, tejt, vattenbordet, petflaskor, pennor.

Till tillfälle 5: Luft: papper i olika färger.

Till tillfälle 6:Luft: bygga raket se boken.

Extra: Absorbera. Material:Vita blommor typ tulpaner/nejlikor, karamellfärger, färgat papper att vika till blommor.

Aktiviteter:

Grovplanering med visst förbehåll för sidospår och eventuella ändringar då vi följer barnens funderingar/frågor/intressen samt att aktiviteter kan utebli pga. sjukdom samt annan aktivitet/utflykt.

Vinter.
Tillfälle 1:

Veckans ord: Smälta. Presentera Labbe Labbråtta. Frysa in ett brev som barnens ska försöka smälta. I brevet presenterar sig dels Labbe vem han är men brevet innehåller även bokstäver som barnen ska placera i rätt ordning så de bildar ord -  veckans ord smälta. Labbe skickar med påse med concept cartoons (salt, socker, kallt och varmt vatten). Se PP Tema Frost, unikum.

Tillfälle 2:
Veckans ord: avdunsta. Experiment - koka upp vatten (s.4-6 Kul att kunna om vatten). Vattnets kretslopp.

Tillfälle 3: Flyta/sjunka i vanligt vatten samt saltvatten. Ägg, potatis...

Vår.

Tillfälle 4: (Plantering + )övergång från vatten till luft. Tillverka "Spöken" undersöka lufttryck se Tiggy testar.

Tillfälle 5: Luft. Tillverka helikoptrar.

Tillfälle 6: Fortsätta med luft. Bygga raket.

Ev. extra - Veckans ord: absorbera. Vita blommor som suger upp färgat vatten. Få en blomma att slå ut genom att vika färgat papper till en blomma och sedan lägga den i vatten (se s.15 Kul att kunna om vatten).

HÄR ÄR DET DAGS FÖR CHECKPOINT!

Efterarbete:

Vi kommer under aktivitetens gång att dokumentera med bild, video samt anteckningar. Efter genomförd aktivitet, vid ett senare tillfälle, kommer barnen att få delta i pedagogisk dokumentation där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och lyssnar in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: