Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2016-02-14 18:38 i Slöingeskolan Falkenberg
Hur vi arbetar med problemlösning i åk 2.
Grundskola 2 Matematik

Hur vi arbetar med problemlösning i åk 2.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med problemlösning är att ge eleverna goda strategier för att lösa elevnära matematiska problem. Eleverna ska få träning i att föra matematiska resonemang genom att ställa frågor, motivera eller förklara. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Bedömning - vad och hur

Vad
Att du kan visa hur du löser problem, t. ex genom att använda dig av "Fingerfemman".
Att du deltar i matematiska resonemang genom att du:

- motiverar dina lösningar.
- lyssnar på kompisarna förklaringar och tolkar dessa.

Hur
Att du vid problemlösning visar momenten i Fingerfemman, dvs:

-ritar enkelt
-skriva på mattespråket
-reflektera om svaret är rimligt

Du kommer få möjlighet att muntligt visa hur du för matematiska resonemang genom "Gemensam problemlösning". Före och efter momentet arbetar du med en självskattning för att medvetandegöra ditt lärande. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer regelbundet få träna problemlösning. Oftast tränar du tillsammans med en eller flera kompisar. Du kommer få träna på flera olika strategier och olika sorters problem samt Fingerfemman (se ingressbild).

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: