Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Sverige

Skapad 2016-02-14 21:01 i Nydalaskolan Malmö stad
Lokal pedagogisk planering inför arbete om Sverige.
Grundskola 4 Geografi

Nu ska vi göra en resa genom vårt avlånga land Sverige!

Några av frågorna vi ska hitta svaret till är: Vilken är Sveriges största sjö, och vilket är det högsta berget? Vilka djur gömmer sig i skogen och i havet? Hur fungerar en karta och vad är ett väderstreck? Hur ser naturen och djurlivet ut i de olika delarna av Sverige? Vad är en naturresurs och varför är sådana viktiga? 

Innehåll

Förmågor från kursplanen

* analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

* utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

* göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Lgr11/Geografi

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* använder de geografiska begrepp som finns i den ordlista du får (t ex väderstreck, skala, landskap, ort, berg, hav, sjö, älv, mänsklig verksamhet, livsmiljö, naturresurs och fältstudie) på ett sätt så att andra förstår.

* berättar, eller skriver, om hur några mänskliga verksamheter påverkar och förändrar livsmiljön i Sverige.

* berättar, eller skriver, om några av de naturresurser (till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen) som finns i Sverige. Du visar i dina redogörelser att du vet var i Sverige några olika naturresurser finns och vad de används till. 

* använder enkla kartor och kan förklara hur till färger, symboler och skala används.

* gör fältstudier och undersöker hur marken här på Nydala används.

* pekar ut några av Sveriges landskap, orter, berg, hav, öar, sjöar och älvar på en karta.

* pekar ut Nordens länder och huvudstäder på en karta.

Matriser

Ge
Geografi 4-6

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Resonemang
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, ge enstaka exempel på hur någon mänsklig verksamhet påverkar livsmiljön i ditt närområde (Malmö/Skåne).
Du kan ge enstaka exempel på hur någon mänsklig verksamhet påverkar livsmiljön i ditt närområde (Malmö/Skåne).
Du kan ge några olika exempel på hur mänskliga verksamheter påverkar livsmiljön i ditt närområde (Malmö/Skåne).
Du kan ge några olika exempel på hur mänskliga verksamheter påverkar livsmiljön i olika delar av Sverige. Du kan göra enkla analyser kring hur saker människor gör påverkar livsmiljön.
Samband
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, beskriva enstaka och enkla samband mellan hur naturen i ett landskap ser ut och vilka naturresurser som finns i det landskapet.
Du kan beskriva enstaka och enkla exempel på samband mellan hur naturen i ett landskap ser ut och vilka naturresurser som finns i det landskapet.
Du kan beskriva några olika samband mellan hur naturen i ett landskap ser ut och vilka naturresurser som finns i det landskapet.
Du kan beskriva flera olika samband mellan hur naturen i ett landskap ser ut och vilka naturresurser som finns i det landskapet.
Geografiska begrepp
 • Ge  4-6
Du vet vad några begrepp som finns i den utdelade ordlistan betyder.
Du vet, och kan på ett enkelt sätt, förklara vad de flesta begrepp som finns i den utdelade ordistan betyder.
Du vet vad alla begrepp som finns i den utdelade ordistan betyder. Du kan vanligtvis använda begreppen för att förklara det du ser på en karta.
Du vet vad alla begrepp som finns i den utdelade ordistan betyder. Du använder begreppen på ett bra sätt i när du pratar eller skriver om geografi.
Kartor och geografiska källor
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du vet vad begreppen symbol, skala och väderstreck betyder. Du kan några utav kartans färger.
Du vet vad kartans färger betyder. Du vet hur enstaka symboler ser ut och vad de betyder. Du kan slå upp en plats med hjälp av registret. Du kan de fyra väderstrecken. Du vet varför man använder skala.
Du vet vad kartans färger betyder. Du vet hur några symboler ser ut och vad de betyder. Du kan slå upp, och hitta, en plats med hjälp av registret. Du kan använda väderstrecken för att berätta var en plats ligger i förhållande till en annan. Du vet varför man använder skala.
Du vet vad kartans färger betyder. Du vet hur flera symboler ser ut och vad de betyder. Du kan slå upp, och hitta, en plats med hjälp av registret. Du kan använda väderstrecken för att berätta var en plats ligger i förhållande till en annan. Du kan räkna med skala. Du kan med hjälp av en karta berätta om hur det ser ut i ett landskap.
Namngeografi
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan namnen på några utav Sveriges landskap. Du kan namn på enstaka berg, orter, hav, sjöar och älvar.
Du kan namn och läge på några utav Sveriges landskap. Du kan namn på enstaka berg, orter, hav, sjöar och älvar. Du kan namn och läge på Nordens länder och huvudstäder.
Du kan namn och läge på ungefär hälften utav Sveriges landskap. Du kan namn och läge på några berg, orter, hav, sjöar och älvar. Du kan namn och läge på Nordens länder och huvudstäder.
Du kan namn och läge på i stort sett alla landskap i Sverige. Du kan namn och läge på flera berg, orter, hav, sjöar och älvar. Du kan namn och läge på Nordens länder och huvudstäder samt några andra platser (orter, hav, sjöar och älvar) i Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: