Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-100 addition och subtraktion vt 16

Skapad 2016-02-14 23:05 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

  Vi kommer att

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner,
 • enskilt arbete och med kamrat
 • arbeta med laborativt material
 • arbeta i läroboken
 • använda tallinjen
 • räkna vid ipad och dator
 • arbeta med problemlösning
 • arbeta med tallinjen
 • spela spel
 • redovisar uppgifter och jämför vilka olika lösningar
 • vi tränar viktiga begrepp som ental, tiotal, hundratal, addition och subtraktion, platsvärde mm

 

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Bedömning kommer att ske under arbetets gång tillsammans med eleven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Talen 0-100 addition och subtraktion vt 16 åk 1

Förmåga att lösa problem
Du kan lösa enkla matematiska problem
Du kan göra enkla egna matematiska problem.
Förmåga att analysera matematiska begrepp
Du kan göra en tankekarta med begreppen hundratal, tiotal och ental
Du kan förklara en tankekarta med begreppen hundratal, tiotal och ental.
Förmåga att använda lämliga metoder
Du använder till viss del lämplig metod då du räknar addition och subtraktion inom talområdet 0-100
Du använder lämpliga metoder för addition och subtraktion inom talområdet 0-100
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: