Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2016-02-15 09:23 i Centrumskolan Halmstad
Planering för engelska åk 6-7
Grundskola 6 – 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Hur ska eleven lära sig?

Vi ska arbeta med olika läromedel - Lift off 2, Grammar A (a/an, prepositioner, texter)

Vi ska arbeta med olika stenciler (a/an, prepositioner, texter, USA)

Vi ska arbeta med iPad (a/an, prepositioner, texter, USA)

Vi ska lära genom spel och lekar (prepositioner)

Vi ska lära genom filmer (prepositioner, USA)

Bedömning

Vad ska bedömas? 

Eleven ska kunna använda bestämd och obestämd artikel på engelska (a, an, the)

Eleven ska kunna olika prepositioner (ex, behind, in front of, between)

Eleven ska producera enklare texter om välbekanta ämnen

Eleven ska kunna berätta 5 fakta om USA (ex. om landet, skolsystemet, maten, kulturen)

Hur ska bedömningen ske?

Genom avcheckning via dialoger, översättningar och utförande av uppgifter, NP (under arbeta-tillsammans-pass samt på egen hand)

När ska bedömningen ske?

Bedömningen sker under hela terminen och summeras under juni månad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: