Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkstimulerande tavla för 1-2-åringar.

Skapad 2016-02-15 11:38 i Stallbackens förskola Ludvika
Vi har gjort en stor tavla som är aktuell efter vilken årstid det är. Tavlan sitter där vi har våra samlingar.
Förskola

I vårt arbete med språkstimuleringen med barnen har vi sett att denna bild ger upphov till många samtal. Vi får in olika begrepp såsom på, i, under, bredvid mm, men också vad djuren heter, hur de låter, vad vi gör på vintern mm. Under barnens lek går de ofta hit och pekar och gör oss uppmärksamma på vad som finns där. På samlingarna sjunger/ramsar vi om vad vi ser. Barnen får själva välja vad de vill sjunga om genom att peka eller säga med ord.

Innehåll

Temat/Aktiviteten

Nuläget

Syfte

Vi har valt att ha denna tavla då vi märkt att barnen tycker om att titta och prata om vad de/vi ser. Språkträningen kommer automatiskt då barnen"dras till den" varje dag. De är intresserade av djur och dess läten så därav motivet.

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområde? (max 3, ett mål från varje avsnitt "Normer och Värden", "Utveckling och Lärande", "Barns inflytande")

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Årstiden vår

Nu på våren har vi satt upp en tavla med temat "årstiden vår."

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: