Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar, rena ämnen och separationsmetoder

Skapad 2016-02-15 11:39 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 6 Kemi

Ämne: Kemi

Årskurs: 6

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Det här kommer du att få undervisning om:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Det här ska du lära dig:

Förstå, förklara och se samband och skillnader mellan begreppen. Kunna ge exempel på.

 • rent ämne
 • kemisk förening
 • grundämne
 • blandning
 • lösning
 • emulsion samt emulsionsmedel
 • slamning
 • legering
 • destillerat vatten


Veta vad som påverkar ett ämnes löslighet. Kunna ge exempel på hur såväl fasta, flytande som gasformiga ämnen kan lösas upp.Begrepp kopplade till löslighet

 • utspädd lösning
 • koncentrerad lösning
 • mättad lösning

 

Förstå, förklara utförandet samt utföra vissa av metoderna praktiskt

Separtionsmetoder

 • sedimentering
 • dekantering
 • extraktion
 • filtering
 • indunstning
 • destillatillation (enkel förklaring)
 • kromatografi (enkel förklaring)

 

Information

Titano kemi s. 58-74. Tidigare kapitel i boken kan vara till hjälp, lär sammanfattningarna så du har grunderna klara för dig. Du kan även söka info kring begreppen på nätet, finns en hel del filmer på youtube som kan användas som komplement till boken.

Laborationshäfte

 • Kromatografi med färgpenna
 • Kan varmt vatten lösa mer av ett ämne?
 • Är kranvatten kemiskt rent?
 • Lösning, slamning emulsion
 • Vad påverkar hur snabbt ett ämne löser sig?
 • Separationsmetoder i ett reningsverk
 • Hur fungerar indunstning

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar
 • Demonstrationer
 • Laborationer/undersökningar
 • Diskussioner
 • Film

Dessa kunskaper kommer att bedömas:

Din förmåga förklara och förstå ovanstående begrepp och separationsmetoder kommer bedömas under hela arbetsområdet. Du visar dina kunskaper genom ställa frågor, besvara frågor och aktivt delta i utförandet av laborationer.

Skriftligt underlag för bedömning

Uppgiftshäfte. Lämnas in torsdag 17 mars efter s-pass

  • Laborationshäfte + laborationsanteckningar - fylls i vid varje laboration och efterarbetas med hjälp av boken. Lämnas in torsdag 17 mars efter s-pass.
  • Egen planering av laboration efter ett givet problem. Utförs fredag 18 mars på första delen av tekniklektionen. Utförs utan böcker och anteckningar. För att kunna göra en fungerande planering till problemet jag presenterar måste du ha koll på begrepp och metoder som beskrivs i kapitlet och blandningar (se planering)
  • Den eget planerade laborationen utförs 22 och 23 mars.

   

  Ungefär hälften av lektionstiden används till laborationer och halva till innehållet uppgiftshäftet. Har du varit sjuk eller frånvarande krävs det att du arbetar en del hemma.

   

Matriser

Ke
Blandningar, rena ämnen och separationsmetoder

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemiska sammanhang
Du har grundläggande kunskaper om materins uppbyggnad området och gör enkla förklaringar med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: