Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE, åk 3, Några berättelser från Nya Testamentet

Skapad 2016-02-15 11:57 i Storvretaskolan Uppsala
Några berättelser från Jesu liv.
Grundskola 3

Du ska få höra några berättelser om Jesus i samband med påsken.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Här kopplar du syfte/n från "övergripande mål och riktlinjer", del 2 i läroplanen och från kursplanerna.

Klicka på koppla och markera aktuella övergripande mål. För att nå kursplanerna, klicka på respektive ämne högst upp i fältet. Markera aktuella syften.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska kunna ge ett exempel på en berättelse om Jesus eller en liknelse som han berättat och kunna återge den i korta drag.

Undervisning och bedömning

 • Du kommer att få höra några berättelser/ se film och få återberätta genom teater/ bild och text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: