Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 5 - åk 1

Skapad 2016-02-15 13:20 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Förmågor i matematik

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här ska du lära dig.

 • Du ska kunna lösa matematiska problem och tillsammans med dina kamrater. Du ska kunna presentera och resonera om dina lösningar med hjälp av tex bilder, mattespråket och talspråket.
 • Du ska kunna förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med. Tex längd, meter, kvart i och kvart över.
 • Du ska kunna mäta olika längder och använda enheten cm och m.
 • Du ska kunna klockslagen hel, halv, kvart i och kvart över.
 • Kunna räkna addition och subtraktion i talområdet 10-20 och förstå sambandet med talkamraterna i Lilla tabellen.
 • Kunna räkna addition och subtraktion med tiotalen 0-100 och förstå sambandet med talkamraterna i Lilla tabellen.
 • Du ska kunna jämföra och storleksordna tal mellan 0-100.
 • Du ska kunna ramsräkna från 0-100 och 100-0.
 • Du ska ha förståelse för tallinjen och talmattan 0-100.
 • Du ska kunna förstå och använda dig av stapeldiagram.

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem och räknehändeler tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp och samlar dem på vår lejonplansch. 
 • Vi har genomgångar.
 • Vi undersöker och prövar.
 • Vi arbetar med uppgifter i matteboken ”Eldorado” och stenciler.
 • Vi ser på filmer och sjunger sånger.

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem och räknehändelser. Både med ord, bilder och mattespråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans.
 • göra skriftliga uppgifter enskilt.
 • berätta vad du kan i enskilda samtal.

Viktiga begrepp

ental

tiotal

mattespråk

bildspråk

mäta

längd

centimeter, cm

meter, m

kvart i

kvart över

tallinje

talmatta

stapeldiagram

tabell

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: