Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek vt-16

Skapad 2016-02-15 13:43 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F Svenska

Under vårterminen i förskoleklassen kommer du få möjlighet att utveckla din språkliga medvetenhet och förberedas inför den fortsatta läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. Du kommer nu få möjlighet att träna mer på olika språkljud och bekanta dig med fler bokstäver.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vårt mål och syfte är att du ska få utveckla din språkliga medvetenhet och få förståelse för bokstävernas betydelse för den fortsatta läs- och skrivinlärningen. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • lyssna, prata och berätta i olika sammanhang.
 • kommunicera och samarbeta med andra.
 • känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.
 • känna till att ord är uppbyggda av olika språkljud.
 • lyssna efter första och sista språkljudet i ord.
 • markera och räkna språkljud.
 • ta bort och lägga till språkljud i ett ord.
 • skriva bokstäver, ord och meningar.
 • läsa ord och meningar.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Utvärderingen - vad och hur

Vi har diskuterat tillsammans i gruppen kring bokstävernas betydelse för att kunna läsa och skriva. Att bokstäverna är viktiga för att kunna läsa var alla överens om och för att lära sig mer om bokstäverna vill gruppen att vi ska fortsätta arbeta med veckans bokstav, spela spel, skriva och läsa högt ur böcker. Vi kommer på ett lekfullt sätt uppmärksamma bokstäver och språkljud i den dagliga verksamheten och uppmuntra eleverna till att skriva och läsa utifrån sin förmåga. Vi gör en observation av elevernas språkutveckling (oas) och lyssnar på eleverna när de löser olika uppgifter i språkleken samt arbeten i skrift och bild. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer både själv, i par och i grupp få möjlighet att:

 • vara delaktig språksamlingen där vi använder material från Trulle, Bornholmsmodellen och Fonomix.
 • spela spel, bokstavsmemory, abc-lotto, börja läsa, fem myror.
 • öva på ipad, write reader, se bokstavsljuden, bornholmslek.
 • öva på att skriva bokstäver, ord och meningar för hand och på datorn.
 • göra egna berättelser.
 • arbeta med veckans bokstav.
 • använda Lycko material när du tränar på bokstäver och ord.
 • klippa ut bokstäver i tidningar.
 • gå på bokstavsjakt i skogen.
 • se på bokstavsfilm.
 • sjunga alfabetssånger.
 • lyssna på högläsning.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: