Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och Bråk

Skapad 2016-02-15 13:51 i Västra Karups skola Båstad
I detta område kommer vi få svar på frågor som; Vad betyder sannolikhet? Hur stor chans är det att jag får en femma när jag slår en tärning? 25% chans, vad betyder det? Kan man addera bråk?
Grundskola 5

I detta område kommer vi få svar på frågor som; Vad betyder sannolikhet? Hur stor chans är det att jag får en femma när jag slår en tärning? 25% chans, vad betyder det? Kan man addera bråk?

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikhet
 • se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
 • addera enkla bråk och sannolikheter
 • använda strategier vid problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

Under detta arbetsområdet kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning
 • arbeta i par och grupp med aktiviteter och problemlösning
 • gå i genom olika strategier vid problemlösning (Hjälplinjer och flytta delar, Upptäcka mönster, Göra tabell, Rita en bild, Gissa och kontrollera)
 • kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

- Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken
- Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning
- Du gör provet som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Använda matematiska begrepp
-Hur väl du använder dig av matematikens begrepp i tal och skrift.
-Hur väl du kan växla mellan de olika uttrycksformerna t.ex 50% chans att få krona när man singlar slant = 1/2 chans att det blir krona = sannolikheten är 1 av 2 att det blir krona.

Välja och använda metod
-Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter när det gäller att beräkna sannolikheten för olika saker samt när det gäller att addera enkla bråk.

Problemlösning
-Hur väl du använder olika metoder och strategier vid problemlösning. I detta kapitel fokuserar vi på strategierna: Upptäcka mönster, Göra tabell, Rita bild, Gissa och kontrollera samt Rita hjälplinjer och flytta delar.

Samtal och redovisningar
-Hur väl du kan föra och följa ett matematiskt samtal vid olika typer av gruppaktiviteter och samtal.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: