Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Vt-16

Skapad 2016-02-15 14:07 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Musik i år 2 vårterminen 2016
Grundskola 2 Musik

Musiken under vårterminen syftar till att skapa en klassgemensam sång och framföra denna i ett musikaliskt sammanhang.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Undervisningens innehåll: Hur?

Skapa en klassgemensam låt om vad klassen tycker om att göra de olika årstiderna. Både egen text och egen melodi.

Spela olika instrument till klasslåten, t.ex. ukulele, ägg, trumma.

Prata om olika typer av instrument

Sjunga körsång och unionsång. Prova olika dynamiker. Uppvärmning och dess betydelse.

Prova dirigera.

Koppla toner och ackord till känslor.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Bedömning

Bedömning sker i slutet av arbetsområdet.

Matriser

Mu
Musik Vt-16

Nivå 1
Nivå 2
Deltar i gemensam sång
Deltar i gemensam sång och följer någorlunda ton och takt.
Försöker följa sångens rytm med något instrument
Följer någorlunda sångens rytm på något instrument
Bidrar men enstaka idéer till att skapa klassgemensam sång
Bidrar till att skapa text , musik och/eller framförande av klassgemensam sång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: